Fire dejlige dage i Paris medførte selvfølgelig
mange dejlige minder i form at billeder.
Foruden de, der er med i Dagbogen "Forår i Paris '09" ,
har jeg udvalgt nogle.
 Så vær så god - kig!